Redirecționare Impozit

Îți mulțumim anticipat pentru că vrei să ne susții cu redirecționarea a până la 3,5% din impozitul pe venit către Asociația Teatrul Nostru.

 

Datele noastre sunt:

  • Denumire entitate nonprofit/unitate de cult: Asociația Teatrul Nostru
  • Codul de identificare fiscală al entității nonprofit / unității de cult: 32102378
  • Cont bancar (IBAN) al entității nonprofit / unității de cult: RO67 BTRL RONC RT03 9431 8001

 

Descarcă și completează formularul de mai jos care se potrivește situației tale, dacă în anul fiscal 2019 ai obținut venituri ca salariat.

Depune personal formularul sau trimite-l prin poștă ori online la Administrația Financiară de care aparții, până la data de 25 mai 2020.

Gata! Mulțumim pentru sprijin! Ne întoarcem treabă, la cultură și creație.

Instrucțiuni:

Pasul zero: Dacă nu aveți Adobe Acrobat Reader, descărcați-l de AICI.
Pasul 1: Descărcați formularul 230 de mai jos.
Pasul 2: Deschideți formularul în Adobe Acrobat Reader pentru a îl putea completa.
Pasul 3+: Instrucțiuni de completare găsiți pe SITE-UL ANAF.

 

Cei doi pași, explicați în funcție de sistemul de operare:

Windows: Click dreapta pe butonul Descarcă formularul -> Save Link As.
  • Dacă aveți fișierele de tip .pdf asociate cu Acrobat Reader, atunci dați dublu click pe fișierul descărcat și puteți începe completarea;
  • Dacă nu 🙂 , dați click dreapta pe fișier, apoi Open with -> Adobe Acrobat Reader;
  • Mulțumim încă o dată! 😀
MacOS: Dați click dreapta (dacă aveți mouse) sau click cu două degete (pe trackpad) pe butonul Descarcă formularul -> Download Linked File
  • Dacă aveți fișierele de tip .pdf asociate cu Acrobat Reader, atunci dați dublu click pe fișierul descărcat și puteți începe completarea;
  • Dacă nu 🙂 , dați click dreapta (ca în descrierea de mai sus) pe fișier, apoi Open with -> Adobe Acrobat Reader;
  • Vă mulțumim și vouă, proprietarilor de Mac! 😉
230 – Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/ Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, conform OPANAF 614/ 03.03.2020 publicat în data de 05.03.2020.
230 – Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, conform OPANAF 147/2020 – publicat în data de 27.01.2020
Formularul se utilizează pentru exercitarea opţiunii privind direcţionarea unei sume pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019, inclusiv, în cazul veniturilor din:
1. salarii,
2. pensii,
3. activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă,
Formularul se utilizează şi pentru exercitarea opţiunii privind direcţionarea unei sume pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, inclusiv, în cazul veniturilor din:
1. activităţi independente impuse pe bază de normă de venit,
2. activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit,
3. cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit,
4. drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real.
230 – Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat, conform OPANAF 50/2019 – publicat în data de 22.01.2019
Formularul se utilizează de contribuabilii care au realizat, în anul 2019, venituri din salarii, pensii și/sau activități independente realizate pe baza contractelor de activitate sportivă, în vederea exercitării opțiunii privind direcționarea unei sume din impozitul datorat pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019, inclusiv, după cum urmează:
a) în cotă de 2% din impozitul datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private sau
b) în cotă de 3,5% din impozitul datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii,
În cazul contribuabililor care au realizat venituri din activități independente în baza contractelor de activitate sportivă în perioada 1 ianuarie-31 martie 2019, inclusiv, la completarea formularului nu se bifează nicio căsuță privind categoria de venit.